Blöjkorghurts

Fristående blöjkorgshurts med utdragbara trådkorgar. Stomme helt i björk.